ניהול סיכונים זה שם המשחק - מודל מערכות קריטיות בלאומי.

אירוע INFOSEC 2018 , שני, 7 במאי 2018, 14:00
מירי הרלי

מירי הרלי

ניהול סיכונים לאומי טכנולוגיות

הרצאות נוספות באירוע INFOSEC 2018

Open Accessibilty Menu